Team: Maartje Briedé

Maartje startte haar carrière als arbeidsrecht advocaat in 2002. Voordat Maartje zich in februari 2023 aansloot bij Galatea was zij onder meer werkzaam bij haar eigen advocatenkantoor en bij Florent en Höcker advocaten.

Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende arbeidsrechtzaken, zoals ontslag, arbeidsongeschiktheid, reorganisaties en arbeidsvoorwaardenregelingen. Maartje werkt voor kleine en middelgrote ondernemingen, grote nationale en internationale bedrijven, particulieren en statutair bestuurders.

Maartje is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. (VAAA). Verder is zij bestuurslid van de Stichting Fonds NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind).

In 2009 volgde Maartje met succes de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA) aan de Universiteit te Rotterdam.

mr. Maartje Briedé heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.