Team: Stefano G. Francovich

Stefano G. Francovich heeft 30 jaar ervaring in de internationale adviespraktijk waarvan de laatste 20 jaar als advocaat. Stefano adviseert en ondersteunt bedrijven bij het aangaan van samenwerkingsvormen, operationele reorganisaties, herstructureringen en fusies en overnames. Voordat hij in 2006 terugkeerde naar Nederland heeft hij gedurende 8 jaar in New York een internationale praktijk opgebouwd waar 24 advocaten uit 6 verschillende landen werkzaam zijn.

Naast advocaat is Stefano lid van de directie van verscheidene vennootschappen welke actief zijn in uiteenlopende bedrijfstakken en is tevens reserve-officier bij de Koninklijke Marechaussee.

Afgestudeerd in 1990 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (bedrijfsjuridisch). Daarna volgde hij de postdoctorale opleiding voor bedrijfsjuristen (1993), verschillende opleidingen in de Verenigde Staten en Grotius Fusies en Overnames (2009) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.