Team: Stefano G. Francovich

Stefano G. Francovich heeft meer dan 30 jaar ervaring in de internationale adviespraktijk. Stefano adviseert en ondersteunt bedrijven bij het aangaan van samenwerkingsvormen, operationele reorganisaties, herstructureringen en fusies en overnames.

Stefano is lange tijd partner geweest bij EY, is medeoprichter van (thans) HVG Law en medeoprichter van Donahue & Partners LLP waar hij gedurende acht jaar in New York en Chicago (USA) de internationale advocatenpraktijk heeft opgezet en geleid.

Stefano is afgestudeerd in aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (bedrijfsjuridisch), volgde de Postdoctorale opleiding voor bedrijfsjuristen (1993), verschillende opleidingen in de Verenigde Staten en voltooide de Grotius opleiding Fusies en Overnames (2009) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Naast advocaat is Stefano lid van de directie van verscheidene vennootschappen welke actief zijn in uiteenlopende bedrijfstakken. Hij is tevens reserve-officier bij de Koninklijke Marechaussee.

mr. Stefano G. Francovich heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk
  • Ondernemingsrecht
  • Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.