Team: Hans Moltmaker

Hans Moltmaker heeft 25 jaar ervaring in de (internationale) arbeid en organisatie advocatuur. Hij is zijn carrière begonnen bij diverse vooraanstaande internationale advocatenkantoren om vervolgens als ondernemer andere ondernemingen te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling. Hij doet dit als trusted advisor van DGAs en Directeuren en als DGA van zijn onderneming gericht op outsourcing van Legal en HR.

Naast zijn juridische werkzaamheden is Hans ook bestuurder/aandeelhouder van een onderneming in de zorg en heeft hij diverse toezichthoudende functies.

In de loop van zijn carrière, heeft Hans meerdere malen, gedurende langere tijd, als projectleider/interim manager binnen nationale en internationale organisaties gewerkt.

Hans heeft een internationale focus en is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Global Business Lawyers Alliance, waar hij ook in het bestuur heeft gezeten en waar hij nu nog als adviseur betrokken is. Ook is Hans honorary counsel van het Britse Consulaat te Amsterdam.

De focus binnen de advocatuur legt Hans op het (internationale) arbeids- en medezeggenschapsrecht in brede zin ten behoeve van ondernemingen en (semi) overheid, alsmede op corporate litigation, wat onder meer betekent geschillen tussen aandeelhouders en binnen de onderneming.

Hans publiceert regelmatig en treedt graag op als docent/trainer voor studenten, ondernemers en ondernemingsraden.

Verder is hij onder meer lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en is bij de orde van advocaten geregistreerd als specialist op het gebied van het Arbeids- en medezeggenschapsrecht.

mr. Hans Moltmaker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.